Aleph Alpha

GPT-3 Alternatifleri

Yapay Genel Zeka (AGI) için Avrupa egemenliğini korumak.

Website

Aleph Alpha Hakkında

Aleph Alpha’nın misyonu, GPT-3 ve DALL-E gibi büyük, Avrupa çok dilli ve çok modlu YZ modellerinin erişilebilirliğini, kullanılabilirliğini ve entegrasyonunu sağlamak, açıklanabilirlik, hizalama ve entegrasyon için inovasyonu teşvik etmektir.