CLIPSeg

Görüntü Segmentasyonu

Metin ve Görüntü İpuçları Kullanarak Görüntü Segmentasyonu.

Website

CLIPSeg Hakkında

CLIPSeg modeli, Timo Lüddecke ve Alexander Ecker tarafından Image Segmentation Using Text and Image Prompts’da önerilmiştir. Bu model, bir görüntüdeki nesneleri metne dayalı olarak bölütlemek için kullanılabilir. CLIPSeg, sıfır ve tek çekim görüntü segmentasyonu için dondurulmuş bir CLIP modelinin üzerine minimal bir kod çözücü ekler.

Kaynak: https://huggingface.co/docs/transformers/model_doc/clipseg