Cohere

GPT-3 Alternatifleri

Tek bir API.

Website

Cohere Hakkında

Milyarlarca parametre. Sınırsız kullanım Cohere API, yüz milyonlarca web sayfasını okuyan ve kullandığımız kelimelerin anlamını, duygusunu ve niyetini anlamayı öğrenen modellere erişim sağlar.