commitgpt

Geliştirici Araçları

Automatically generate commit messages using ChatGPT..

Website

commitgpt Hakkında

Nasıl kullanılır?

npx commitgpt

veya geleneksel commits formatı için -c kullanın.

npx commitgpt -c

İlk çalıştırmada OpenAI oturum belirtecinizi girmeniz istenecektir.

Oturum belirtecinizi alın

https://chat.openai.com/chat adresine gidin ve oturum açın veya kaydolun.

F12 ile konsolu açın.

Uygulama > Çerezler’i açın. görüntü

Secure-next-auth.session-token değerini kopyalayın ve terminal istemine yapıştırın.

Nasıl çalışır

Kaynak: https://github.com/RomanHotsiy/commitgpt