Fix

Geliştirici Araçları

Komut satırındaki hatalarınızı düzelten bir program.

Website

Fix Hakkında

Bu, komut satırındaki hatalar için çözümler öneren bir programdır. Önerilerde bulunmak için OpenAI’nin Codex AI’sını kullanıyor.