Glass AI

Sağlık Hizmetleri

Semptomlara dayalı bir tanı veya klinik plan oluşturmak için yapay zekayı kullanma.

Website

Glass AI Hakkında

Glass AI, Glass platformu için geliştirilmekte olan ve tanısal bir sorun temsiline dayalı olarak bir ayırıcı tanı veya klinik plan hazırlamak için bir yapay zeka (AI) modeli kullanan deneysel bir özelliktir Bu ürün genel bir kitle tarafından kullanılmak üzere tasarlanmamıştır ve tıbbi tavsiye oluşturmaz. Glass AI yalnızca etkili ve uygun tanısal sorun temsilleri, ayırıcı tanılar ve klinik planlar oluşturmak için eğitilmiş klinisyenler ve eğitimdeki klinisyenler tarafından kullanılmalıdır.AI, yoğun ve devam eden araştırma ve testlerle hızla gelişen bir alandır. Bu YZ, girdinin kalitesine bakılmaksızın, gönderilen tek satırlık tanı için bir ayırıcı tanı veya klinik plan çıkarmaya çalışacaktır. Bu nedenle, çıktının kalitesi ve kullanışlılığı değişkendir ve büyük ölçüde gönderilen tanı tek satırının kalitesine bağlıdır. Buna karşı önlemler almış olsak da, girdiye bağlı olarak, YZ eksik, yanlış veya taraflı olabilecek bir çıktı üretebilir. Tüm YZ çıktıları dikkatle yorumlanmalı ve asla profesyonel yargının yerini almamalıdır.

Kaynak: https://glass.health/ai