GPT-3 Covid-19

Konuşmalar

GPT-3’e Covid-19 Hakkında Soru Sormak.

Website

GPT-3 Covid-19 Hakkında

Ancak GPT-3’ün mevcut versiyonu yalnızca 2019 yılının Ekim ayına kadar toplanan veriler üzerinde eğitilmiştir. Bu da GPT-3’ün Covid-19’u hiç duymadığı anlamına geliyor, çünkü virüs ancak o yılın Aralık ayında geniş çapta dolaşmaya başladı. Sistemi test ederken Gado Images’dan Thomas Smith, GPT-3’e Covid-19’u öğretip ardından pandemi hakkında sorular sorarsa ne olacağını merak etti. Nasıl yanıt verecekti ve yanıtları Covid-19’un nasıl ortaya çıktığı gerçeğiyle hiç uyuşacak mıydı? GPT-3 gibi bir sisteme Covid-19 hakkında soru sormak bir gün akademik bir egzersizden daha fazlası olabilir. Yapay zeka sistemleri genellikle sağduyudan yoksundur, ancak harika örüntü dedektörleridir. Pek çok durumda, iyi eğitilmiş bir derin öğrenme sistemi insanların gözden kaçırabileceği örüntüleri tespit edebilir. Dünya yeniden Covid-19’a benzer yeni bir virüsle karşı karşıya kalırsa, gelecekteki karar vericiler yeni patojen hakkında bilinenleri kullanarak GPT-3 gibi bir sistemi eğitebilir ve ardından virüsün kendisi veya yeni pandeminin gelecekteki seyri hakkında hedefli sorular sorabilir. Daha sonra bunları tavsiyelere rehberlik etmek, faydalı halk sağlığı önlemleri önermek ve hatta yeni virüsün yayılmasının olası seyrini tahmin etmek için kullanabilir. Yine GPT-3’ün Covid-19 hakkındaki tahminleri mükemmel olmasa da, 2020 yılının Şubat ayı gibi erken bir tarihte halk sağlığı liderlerinin ulaşabileceği bilgileri kullanarak temel gerçekleri (virüsün hava yoluyla yayılması ve maske takmanın önemi gibi) doğru bir şekilde ortaya koydu.