GPT-4 Playground

Geliştirici Araçları

GPT-4 multimodal modelini test etmek için OpenAI Oyun Alanı.

Website

GPT-4 Playground Hakkında

Oyun Alanı, GPT-4 API’sinin neredeyse tüm işlevlerini sunarak kullanıcıların GPT-4’ün yeteneklerini keşfetmelerini sağlar.

OpenAI Oyun Alanı, istemleri test etmeyi ve API’nin nasıl çalıştığına aşina olmayı kolaylaştıran web tabanlı bir araçtır. Oyun Alanı ile GPT-4’ü tek bir satır kod yazmadan kullanmaya başlayabilirsiniz - istemleri sade bir İngilizce ile sağlarsınız. API’yi çağırarak yapabileceğiniz hemen hemen her şeyi Oyun Alanı’nda da yapabilirsiniz.