JavaScript Örnekleri

JavaScript dilinin çeşitli tekniklerini ve özelliklerini gösteren kapsamlı bir uygulamalı JavaScript örnekleri içerir. Örnek kodları Sublime Text 3 kod editörü kullanarak deneyebilirsiniz. Ya da gerçek zamanlı online HTML editörü kullanabilirsiniz. JavaScript “Merhaba Dünya!” Uygulaması JavaScript …

JavaScript dilinin çeşitli tekniklerini ve özelliklerini gösteren kapsamlı bir uygulamalı JavaScript örnekleri içerir.

Örnek kodları Sublime Text 3 kod editörü kullanarak deneyebilirsiniz. Ya da gerçek zamanlı online HTML editörü kullanabilirsiniz.

JavaScript “Merhaba Dünya!” Uygulaması

<!DOCTYPE html>
<html lang="tr">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>JavaScript "Merhaba Dünya!" Uygulaması</title>
</head>
<body>

  <script>
    let merhaba = "Merhaba Dünya!";
    console.log(merhaba);
  </script>

  <p>Not: Klavyedeki F12 tuşuna basarak tarayıcı konsoluna (console) bakın.</p>

</body>
</html>

JavaScript Kodunu Bir HTML Dosyasına Gömme

<!DOCTYPE html>
<html lang="tr">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>JavaScript Kodunu Bir HTML Dosyasına Gömme</title>
</head>
<body>

  <script>
    let merhaba = "Merhaba Dünya!";
    document.write(merhaba);
  </script>

</body>
</html>

HTML Belgesinde Harici Bir JavaScript Dosyası Çağırma

<!DOCTYPE html>
<html lang="tr">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>HTML Belgesinde Harici Bir JavaScript Dosyası Çağırma</title>
</head>
<body>

  <button type="button" id="Btn">Tıkla</button>

  <script src="/js/main.js"></script>

</body>
</html>

HTML Etiketine JavaScript Kodu Ekleme

<!DOCTYPE html>
<html lang="tr">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>HTML Etiketine JavaScript Kodu Ekleme</title>
</head>
<body>

  <button onclick="alert('Merhaba Dünya!')">Tıkla</button>

</body>
</html>

JavaScript’te Büyük / Küçük Harf Duyarlılığı

<!DOCTYPE html>
<html lang="tr">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>JavaScript'te Büyük / Küçük Harf Duyarlılığı</title>
</head>
<body>

  <script>
    let merhabaDunya = "Merhaba Dünya!";

    console.log(merhabaDunya);
    console.log(MerhabaDunya);
    console.log(merhabadunya);
  </script>

  <p>Not: Klavyedeki F12 tuşuna basarak tarayıcı konsoluna (console) bakın, şöyle bir satır göreceksiniz: "Uncaught ReferenceError: merhabaDunya is not defined".</p>

</body>
</html>

JavaScript Tekli Yorum Satırı

<!DOCTYPE html>
<html lang="tr">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>JavaScript Tekli Yorum Satırı</title>
</head>
<body>

  <script>
    // Bu benim ilk JavaScript örneğim
    document.write("Merhaba Dünya!");
  </script>

</body>
</html>

JavaScript Çoklu Yorum Satırı

<!DOCTYPE html>
<html lang="tr">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>JavaScript Çoklu Yorum Satırı</title>
</head>
<body>

  <script>
    /* Bu benim ilk 
    JavaScript örneğim */
    document.write("Merhaba Dünya!");
  </script>

</body>
</html>

JavaScript’te Değişken Oluşturma

<!DOCTYPE html>
<html lang="tr">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>JavaScript'te Değişken Oluşturma</title>
</head>
<body>

  <script>
    // Değişkenler Oluşturma
    let isim = "Mecnun";
    let yas = 21;
    let evliMi = false;

    // Değişken Değerlerini Yazdırma
    document.write(isim + "<br>");
    document.write(yas + "<br>");
    document.write(evliMi);
  </script>

</body>
</html>

JavaScript’te Değişken Bildirme

<!DOCTYPE html>
<html lang="tr">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>JavaScript'te Değişken Bildirme</title>
</head>
<body>

  <script>
    // Değişken Bildirimi
    let kullaniciAdi;

    // Değer Atama
    kullaniciAdi = "Leyla Mecnun";

    // Değişken Değerini Yazdırma
    document.write(kullaniciAdi);
  </script>

</body>
</html>

Aynı Anda Birden Çok Değişkeni Bildirme

<!DOCTYPE html>
<html lang="tr">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Aynı Anda Birden Çok Değişkeni Bildirme</title>
</head>
<body>

  <script>
    // Birden Çok Değişken Bildirme
    var isim = "Mecnun", yas = 21, evliMi = false;

    // Değişken Değerlerini Yazdırma
    document.write(isim + "<br>");
    document.write(yas + "<br>");
    document.write(evliMi);
  </script>

</body>
</html>

Tarayıcı Konsoluna Yazma

<!DOCTYPE html>
<html lang="tr">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Tarayıcı Konsoluna Yazma</title>
</head>
<body>

  <script>
    // Basit bir metin mesajı yazdırma
    console.log("Merhaba Dünya!");

    // Değişken değer yazdırma
    let x = 10;
    let y = 20;
    let topla = x + y;
    console.log(topla); // Çıktı: 30
  </script>

  <p>Not: Klavyedeki F12 tuşuna basarak tarayıcı konsoluna (console) bakın.</p>

</body>
</html>

Bir Uyarıyı İletişim Kutusuna Yazma

<!DOCTYPE html>
<html lang="tr">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Bir Uyarıyı İletişim Kutusuna Yazma</title>
</head>
<body>

  <script>
    // Basit bir kısa mesaj görüntüleme
    alert("Merhaba Dünya!");

    // Değişken değer görüntüleme
    let x = 10;
    let y = 20;
    let topla = x + y;
    alert(topla); // Çıktı: 30
  </script>

</body>
</html>

Tarayıcı Penceresine Yazma

<!DOCTYPE html>
<html lang="tr">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Tarayıcı Penceresine Yazma</title>
</head>
<body>

  <script>
    // Basit bir kısa mesaj yazdırma
    document.write("Merhaba Dünya!");

    // Değişken değer yazdırma
    let x = 10;
    let y = 20;
    let topla = x + y;
    document.write(topla); // Çıktı: 30
  </script>

</body>
</html>

document.write() Yöntemle İlgili Sorun

<!DOCTYPE html>
<html lang="tr">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>document.write() Yöntemle İlgili Sorun</title>
</head>
<body>

  <h1>Bu bir başlık</h1>
  <p>Bu bir paragraf metindir.</p>

  <button type="button" onclick="document.write('Merhaba Dünya!')">Tıkla</button>

</body>
</html>

HTML Öğesine Yazdırma

<!DOCTYPE html>
<html lang="tr">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>HTML Öğesine Yazdırma</title>
</head>
<body>

  <p id="harika"></p>
  <p id="sonuc"></p>

  <script>
    // Bir öğenin içine metin dizesi yazma
    document.getElementById("harika").innerHTML = "Merhaba Dünya!";

    // Bir öğenin içine değişken bir değer yazma
    let x = 10;
    let y = 20;
    let topla = x + y;
    document.getElementById("sonuc").innerHTML = topla;
  </script>

</body>
</html>

JavaScript’te Gerçek API ile Bağlantı Kurma ve Veri Çekme

<!DOCTYPE html>
<html lang="tr">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>JavaScript'te Gerçek API ile Bağlantı Kurma ve Veri Çekme</title>
</head>
<body>

  <script>
    const yazilar = fetch("https://api.dailysmarty.com/posts");
    // console.log(yazilar);

    yazilar
    .then(data => data.json())
    .then(data => {
      data.posts.forEach((item) => {   
      document.write("<a href='" + item.url_for_post + "'>" + item.title + "</a><br>");
      });
    })

    .catch((err) => {
      console.log(err);
    })
  </script>

</body>
</html>

JavaScript’te Attribute Kullanarak Öznitelikleri Değiştirme

<!DOCTYPE html>
<html lang="tr">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>JavaScript'te Attribute Kullanarak Öznitelikleri Değiştirme</title>
</head>
<body>

  <a href="https://www.pexels.com" target="_blank">Pexel.com</a>

  <hr>

  <img src="https://s.pexels.com/photos/4207892/pexels-photo-4207892.jpeg?auto=compress&cs=tinysrgb&dpr=1&w=500" width="50%">

  <img src="https://s.pexels.com/photos/2868871/pexels-photo-2868871.jpeg?auto=compress&cs=tinysrgb&dpr=1&w=500" width="50%">

  <script>
    // Bağlantı linkini değiştirme
    let a = document.querySelector("a");
    console.log(a);
    a.setAttribute("href", "https://www.unsplash.com");

    // Birinci görseli bulup yeni resimle değiştirme
    let img1 = document.querySelectorAll("img")[0];
    console.log(img1);
    img1.setAttribute("src", "https://s.pexels.com/photos/4048182/pexels-photo-4048182.jpeg?auto=compress&cs=tinysrgb&dpr=1&w=500");

    // İkinci görseli bulup yeni resimle değiştirme
    let img2 = document.querySelectorAll("img")[1];
    console.log(img2);
    img2.setAttribute("src", "https://s.pexels.com/photos/4171211/pexels-photo-4171211.jpeg?auto=compress&cs=tinysrgb&dpr=1&w=500");
  </script>

</body>
</html>

JavaScript’te Click Event Kullanarak Kutuları Gizleme

<!DOCTYPE html>
<html lang="tr">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>JavaScript'te Click Event Kullanarak Kutuları Gizleme</title>
  <style>
    .kutu{
      width: 150px;
      height: 150px;
      margin: 10px;
      float: left;
    }

    #mavi{
      background-color: blue;
    }
    #kirmizi{
      background-color: red;
    }
    #sari{
      background-color: yellow;
    }
  </style>
</head>
<body>

  <div id="mavi" class="kutu"></div>
  <div id="kirmizi" class="kutu"></div>
  <div id="sari" class="kutu"></div>

  <script>

    let kutular = document.querySelectorAll(".kutu");

    kutular.forEach(function(kutu){        
      kutu.addEventListener("click", function(){
        this.style.display = "none";
      })
    });

  </script>

</body>
</html>