Mikrobilgisayar Sistemleri Örnek Sorular

Aşağıdaki döngü bittiği zaman hangi pinler lojik 1 yapılmış olur? Cevap: 3,5,7 nolu pinler Aşağıdaki program çalıştığında seri porttan hangi veriyi gönderir? Cevap: 12 Aşağıdaki dizi a[1][4] olarak çağrıldığında hangi sayı gelir? Cevap: 10 Aşağıdaki …

Aşağıdaki döngü bittiği zaman hangi pinler lojik 1 yapılmış olur?

for (int i = 3; i < 8; i=i+2){
digitalWrite(i, HIGH);
}

Cevap: 3,5,7 nolu pinler

Aşağıdaki program çalıştığında seri porttan hangi veriyi gönderir?

String kelime = “Merhaba test”;

Serial.print(kelime.length());

Cevap: 12

Aşağıdaki dizi a[1][4] olarak çağrıldığında hangi sayı gelir?

int a[3][5] = { { 1, 2, 3, 4, 5 }, { 6, 7, 8, 9, 10 }, { 11, 12, 13, 14, 15 } };

Cevap: 10

Aşağıdaki program çalıştırıldığında seri porttan hangi veri gönderilir?

float x = 1.05;
float y = 1.55;
Serial.print(min(x,y));

Cevap: 1.05

Arduino programlama dilinde bulunan setup fonksiyonu ne zaman çalışır?

Cevap: Arduino’ya enerji verildiği anda

Arduino programla dilinde kullanılan “~” operatörü ne işe yarar?

Cevap: Operandın bütün bitlerini değiller.

Aşağıdaki tanımlanan değişkenler ile program çalıştırıldığı zaman “c” değişkeninin değeri ne olur?

int a = 489;
int b = 76;
int c = a^b

Cevap: 421

pinMode(13, INPUT) komutu ne işe yarar?

Cevap: 13 nolu pini giriş olarak ayarlar

Atmega ve bir çok denetleyicide bulunan Interrupt (kesme) nedir?

Cevap: Denetleyicinin o anki işi bırakıp başka bir işe yönelmesi

if (x > 75 || y > 30) koşulunun açıklaması nedir?

Cevap: x büyüktür 75 ve y büyüktür 30

I- Her işlemcinin kendine ait makine kodları vardır.

II- Yazdığımız bir program mutlaka makine koduna çevrilip bellekte öyle saklanmalıdır.

III- *.asm uzantılı dosyalar makine kodlarını içerirler.

Yukarıda makine kodu ile ilgili verilmiş olan açıklamalardan hangisi veya hangileri doğrudur?

Cevap: I-II

Arduino Uno’da Char veri türünün bellekteki kapladığı alandır?

Cevap: 1 byte

I- Bilgisayar üzerindeki özel donanım parçaları üzerinde çalışırken, iyi bir denetim imkanı verir.

II- Program geliştirme ortamı yüksek seviyeli programlara göre daha kolaydır.

III- Küçük ve oturaklı, çalışabilir programlar yazılabilir.

Yukarıda verilen açıklamalardan hangisi veya hangileri assembly programlama dilinin yüksek seviyeli programlama dillerine göre üstünlükleri arasında yer alır?

Cevap: I-III

Birleşik operatör olan “- - x” işleminin görevi nedir?

Cevap: x’in değerini 2 azaltır, sonra yeni değeri döndürür

Aşağıdaki program çalıştırıldığında seri porttan hangi veri gönderilir?

int x = -16;
Serial.print(abs(x));

Cevap: 16

I- Programın derlenmesi

II- Test ve kontroller

III- Program yazma işlemi

IV- Program algoritmasının oluşturulması

Yukarıda gömülü sistemler için program geliştirme aşamaları sırasız olarak verilmiştir. Aşağıdaki seçeneklerden hanigsinde sıralama doğru olarak verilmiştir?

Cevap: IV-III-I-II

Aşağıdaki program çalıştırıldığında seri porttan hangi veriyi gönderir?

String test = “abcdefg”;
Serial.print(test.charAt(4));

Cevap: e

Arduino programlama dilinde Setup ve Loop fonksiyonlarının dışında tanımlanan değişkene ne ad verilir?

Cevap: Global değişken

Arduino Uno’nun 8 numaralı pinine bağlı hoparlörden nota çıkışı almak için hangi kütüphane kullanılabilir?

Cevap: Tone.h

Serial.available() komutu ne işe yarar?

Cevap: Seri porttan gelen verinin karakter sayısı kadar değer dönderir.

Mikrodenetleyicide olup mikroişlemci içerisinde bulunmayan bir yapıdır?

Cevap: Çevresel birimler

I- Yığın (Stack) hafızasındaki değer PC (Program Counter) içerisine aktarılır.

II- Program kesme vektörünün olduğu adrese gider.

III- PC (Program Counter) değerinin bir fazlası yığın (Stack) hafıza içerisine atılır.

IV- Kesme alt programı işletilir.

V- Kesme bayrağı kalkar.

Yukarıda kesme (interrupt) olayının meydana gelmesindeki olaylar sırasız olarak verilmiştir. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde bu olaylar doğru bir sırada verilmiştir?

Cevap: V-III-II-IV-I

SPI protokolünün pinlerinden değildir?

Cevap: SDA

I- Genel amaçlı uygulamalardan daha çok özel amaçlı uygulamalar için üretilmişlerdir.

II- Sistemin üretim maliyetlerini düşürürler.

III- Genellikle çevresel birimleri, RAM, EEPROM ve program hafızası tümleşik üretilirler.

Yukarıda verilmiş olan açıklamalardan hangisi veya hangileri mikrodenetleyiciler için söylenebilir?

Cevap: I-II-III

Arduino Uno’daki A0-A5 nolu pinlerden analog çıkış alınabilir mi?

Cevap: Alınamaz

On tabanındaki 125 sayısının iki tabanındaki karşılığı aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilmiştir?

Cevap: 1111101

İki tabanındaki (10100111) sayısının onaltı tabanındaki karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap: 0xA7

I- İşlet

II-Kod Çöz

III- Getir

IV- Yaz

Yukarıda bir işlemci içerisinde gerçekleştirilen işlemler sırasız olarak verilmiştir. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde bu işlemlerin gerçekleştirilme sırası doğru olarak verilmiştir?

Cevap: III-II-I-IV

Bilgisayarın temel bileşenlerinden değildir?

Cevap: Kasa

I- VE Kapısı

II- VEYA Kapısı

III- XOR Kapısı

IV- VEYA-DEĞİL Kapısı

Yukarıda sıralanmış olan mantık kapılarının her birinin A ve B olmak üzere iki girişi vardır. A girişine dijital sıfır, B girişine dijital bir uygularsak kaç tane kapının çıkışı dijital bir olur?

Cevap: 2