Linux Paket Yöneticisi Teknik Sayfa

Bir paket yöneticisi, her Linux dağıtımının ekmek ve tereyağıdır. Geleneksel UNIX sistemi ile harici üçüncü parti programlar arasında bağlantı görevi görür. Ayrıca sisteminizi herhangi bir işlev ve amaç için özelleştirmenizi sağlar. Özünde bir paket yöneticisi, …

Bir paket yöneticisi, her Linux dağıtımının ekmek ve tereyağıdır. Geleneksel UNIX sistemi ile harici üçüncü parti programlar arasında bağlantı görevi görür. Ayrıca sisteminizi herhangi bir işlev ve amaç için özelleştirmenizi sağlar.

Özünde bir paket yöneticisi, sisteminizdeki herhangi bir üçüncü taraf programı ekleyen, kaldıran ve takip eden bir programdır. Ayrıca, sürüm düşürme ve bağımlılıkları hesaplama yoluyla programları yönetmenin yükünü de hafifletir.

Temel Paket Yöneticisi Komutları

Varsayılan olarak, her büyük Linux dağıtımı kendi özel paket yöneticisini bulundurur. Buna rağmen, bu yardımcı programlar genellikle bir dizi ortak işlevi ve komutu paylaşır.

Bu kopya sayfası size kendi Linux paket yöneticiniz için gerekli komutları vermektedir. Bu Debian ve Ubuntu’daki çeşitli apt komutlarını ve Arch Linux’taki pacman’ı içerir. Sadece bu da değil, bu hile sayfası aynı zamanda güçlü ve benzersiz özelliklerinden bazılarını da vurgulayacaktır.

Eylemapt (Debian and Ubuntu)snap (Ubuntu)pacman (Arch)dnf (Fedora and RHEL)portage (Gentoo)
Bir Paket Yükleyin.apt install packagesnap install packagepacman -S packagednf install packageemerge --ask package
Bir Paketi Kaldırın.apt remove packagesnap remove packagepacman -R packagednf erase packageemerge --deselect package
Bir Paketi Güncelleyin.apt install --only-upgrade packagesnap refresh packagepacman -U packagednf upgrade packageemerge --ask --update package
Bir Paketin yukarı akışını değiştirin.apt -t unstable packagesnap refresh package --channel=beta
Bir Paketi devre dışı bırakın.snap disable package
Bir Paketi Etkinleştirin.snap enable package
Bir Paketi İşaretleyin.apt install packagepacman -S --asexplicit packagednf mark install packageemerge --ask package
Bir Paketi temizleyin.apt purge packagesnap remove --purge packagepacman -Rs packageemerge --ask --depclean package
Bir Paketi daha eski bir duruma geri yükleyin.snap restore package
Bir Paketin geçerli durumunu kaydedin.snap save package
Bir Paketi yeniden yükleyin.apt install --reinstall packagepacman -S packagednf reinstall packageemerge --ask --fetchonly --emptytree package
Bir Paketin sürümünü düşürün.snap revert packagepacman -Suu packagednf downgrade package
Bir Paketin yeni sürümünü yok sayın.apt install --no-upgrade package
Bozuk bir Paketi düzeltin.apt install -f packagerevdep-rebuild -v package
Kullanılmayan bağımlılıkları kaldırın.apt install --autoremovepacman -Rudnf autoremoveemerge --ask --depclean
Yüklü tüm Paketleri gösterin.apt list --installedsnap listpacman -Qetdnf list --installedless /var/lib/portage/world
Bir kurulumu simüle edin.apt install -s packagednf install --setopt=tsflags=testemerge --ask --pretend package
Paket Grubu Yönetimi
Bir Paket grubu yükleyin.pacman -S groupdnf group install groupemerge --ask @group
Bir Paket grubunu kaldırın.pacman -R groupdnf group remove groupemerge --deselect @group
Mevcut grupları görüntüleyin.dnf groupls /etc/portage/sets
Bir grubun ayrıntılarını görüntüleyin.pacman -Sgdnf group info group
Sistemdeki bir grubu güncelleyin.dnf group upgrade group
Bir grubu kurulum için işaretleyin.dnf group mark install group
Bir grubu kaldırılmak üzere işaretleyin.dnf group mark remove group
Depo Yönetimi
Bir Paketin yukarı akışını güncelleyin.snap switch --channel=beta program
Paket deposunu güncelleyin.apt updatednf check-updateemerge --sync
Paket deposunu yeniden yükleyin.pacman -Sycemerge-webrsync
Paket deposunu kontrol edin.pacman -Dkdnf check
Yeni bir depo kaynağı ekleyin.nano /etc/apt/sources.listnano /etc/pacman.confeselect repository enable repository
Bir depo kaynağını kaldırın.nano /etc/apt/sources.listnano /etc/pacman.confeselect repository disable repository
Etkin depoları gösterin.less /etc/apt/sources.listsnap info packageless /etc/pacman.confdnf repolist --enabledeselect repository list
Sistem Yönetimi
Paket güncellemelerini kontrol edin.dnf check-update package
Tüm Paketleri güncelleyin.apt upgradesnap refreshpacman -Syudnf upgradeemerge --ask --update --deep --newuse @world
Sistem Paketlerini güncelleyin.apt dist-upgradednf upgrade-minimal
Tam bir sistem güncellemesini simüle edin.apt -s dist-upgradednf upgrade --setopt-tsflags=testemerge --ask --update --deep --newuse --pretend @world
Bir Paketi yeniden yapılandırın.apt install -fpacman -S package
Paket Yöneticisinin kabuğuna girin.snap run --shelldnf shell
Geçerli güncelleme önerilerini yazdırın.dnf updateinfo --infoeselect news help
Bağımlılık Yönetimi
Bir Paketin bağımlılıklarını kontrol edin.apt-cache depends packagepacman -T packagednf repoquery --deplist package
Paketin bağımlılık ağacını yazdırın.pactree packagednf repoquery --tree packageemerge --ask --deep --tree package
Bağımlılık çözümlemesini atlayın.apt install --no-install-recommends packagepacman -Sd packageemerge --ask --nodeps package
GPG kontrolünü atlayın.dnf install --nogpgcheck package
Aranıyor
Temel Paket araması.apt search packagesnap find packagepacman -Qs packagednf search packageemerge --search package
Regex Paket araması.apt search ^package*pacman -Qs ^package*emerge --search ^package*
Dosya adı araması.pacman -F filenamednf provides filenameequery b filename
Bir Paketin bilgilerini görüntüleyin.apt-cache showpkg packagesnap info packagepacman -Qi packagednf info packageequery m package
Bir paketin içeriğini yazdırın.snap info --verbose packagepacman -Ql packageequery f package
Bir paketin değişiklik günlüğünü yazdırın.apt-get changelog packagesnap info --verbose packagepacman -Qc packagednf repoquery --changelogsequery c package
Tüm yinelenen paketleri yazdırın.dnf repoquery --duplicates
Tüm harici paketleri yazdırın.pacman -Qm